Stichting De KIM - Facebook

Voor wie is De KIM?

Wij werken met zowel een doelgroep als een profijtgroep. De doelgroep bestaat uit vrijwilligers (katholiek of niet). Die zetten zich in voor de profijtgroep: degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals vluchtelingen, statushouders, thuisloze jongeren, jongeren in het algemeen, mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen in armoede, of met een laag inkomen.

Stichting De KIM is er al met al voor iedereen die zich wil inzetten voor achtergestelde en geisoleerde mensen in onze samenleving, voor mensen die uit humanitair oogpunt onrecht en uitsluiting door hun eigen inzet willen tegengaan.

Mensen die dit aanspreekt, kunnen contact opnemen met Stichting De KIM. Wij kijken hoe we de doelgroep het best van dienst kunnen zijn. Soms is dat advisering in een zakelijk, inhoudelijk of productioneel plan van aanpak, een andere keer zal dat het aanbrengen zijn van structuur in een werkgroep of project, vaak kunnen vrijwilligers concreet aan de slag bij een van de projecten. En soms ook is een verwijzing mogelijk naar contacten uit ons netwerk.