Stichting De KIM - Facebook

Vrijwilligers

Visie op vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers en van het vrijwilligerswerk past in deze tijd. Wij creëren een plek waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten, waar zij ervaringen kunnen uitwisselen en waar wij ze toerusten voor een goede functievervulling door training, structuur of coaching.
Dat geeft handvatten om dat werk uit te bouwen en te verdiepen. In de projecten streven wij dan ook naar een goede balans tussen verbondenheid en ruimte voor individuele verschillen.

Steeds meer hebben wij als stichting te maken met vrijwilligers die zichzelf niet kerkelijk noemen maar wel op zoek zijn naar zinvolle manieren om uiting te geven aan hun spiritualiteit, hun solidariteit en hun verlangen naar saamhorigheid. Zij willen aansluiten bij inspirerende medemensen en activiteiten om zich zo verbonden te weten met bepaalde waarden. In onze visie is vrijwilligerswerk niet alleen onbetaalde arbeid maar ook zelfrealisatie van mensen in hun sociale, culturele en maatschappelijke verbanden.

De vrijwilligers

Wat iemand als vrijwilliger doet is afhankelijk van het project, van de hoeveelheid tijd die hij/zij beschikbaar heeft en van interesses. Een creatieve meedenker? Dan is aansluiting bij een denktank of meedenken over de invulling van een project een optie. Heeft iemand veel sociale vaardigheden? Dan kan hij/zij ‘maatje’ worden.Zakelijke ervaring? Graag. Wij zoeken ook mensen die fonds- en sponsorwerving willen doen of budgetten willen bewaken, een vergadering kunnen notuleren of een notitie willen maken over een maatschappelijk onderwerp.Veel of wat minder tijd beschikbaar? Er is altijd wel iets te doen. In sommige projecten krijgt de vrijwilliger een training, bijvoorbeeld bij maatjesprojecten. Dan worden vaardigheden geoefend die nodig zijn om dat werk voldoende diepgang en resultaat te geven. In andere gevallen gaat het om begeleiding door structuur te bieden, zodat de inzet als vrijwilliger tot zijn recht kan komen. Projecten zijn ook aan te vragen. De initiatiefnemers kunnen ondersteuning krijgen van ons.Meer informatie over projecten en activiteiten? Neem contact op met Stichting De KIM.