Stichting De KIM - Facebook

Wat doet De KIM?

Stichting De KIM vraagt aandacht voor samenlevingsproblemen. Wij zetten projecten op en brengen groepen vrijwilligers in contact met mensen voor wie dezen zich gaan inzetten. Juist omdat in deze tijd zelfredzaamheid van burgers hoog in het vaandel staat, is de grote vraag nu eenmaal: wie zorgt er voor de mensen die zichzelf níet kunnen redden?

Kiezen voor mensen aan de onderkant van de samenleving kan ook betekenen: tegen de stroom in zwemmen en thema’s aansnijden die politiek, maatschappelijk of kerkelijk gevoelig liggen. Wij bouwen bruggen tussen formele en informele vormen van hulp, tussen professionals, politiek, kerk en vrijwilligers. Wij staan in een netwerk en zijn gericht op versterking daarvan door katholieken aan te sporen actief deel te nemen.

Dat gebeurt door:
Signaleren van maatschappelijke problemen. De KIM schenkt aandacht aan mensen die het in deze samenleving niet alleen redden.
Stimuleren van burgers om zich vanuit hun levensbeschouwing voor die mensen in te zetten. Daarmee bevorderen wij dat vrijwilligers een actieve bijdrage leveren aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving.
Ondersteunen van vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten om maatschappelijke vragen en problemen het hoofd te bieden. Vrijwilligers komen met een idee, De KIM ondersteunt hen dat concreet vorm te geven: via advies, voorlichting en training.
Ontwikkelen van projecten. Sommige projecten richten zich op het contact van mens tot mens, andere op een rechtvaardiger structuur in de samenleving. De vrijwilligers die in de projecten actief zijn, komen uit allerlei levensbeschouwelijke verbanden. Zij voelen zich verbonden met hun parochie/geloofsgemeenschap of herkennen zich in de uitgangspunten van een project.

Voorbeelden van de projecten:
• maatjesprojecten voor thuisloze jongeren en vluchtelingen;
• binnen de kerken aandacht vragen voor en hulp bieden aan mensen met een psychiatrische achtergrond;
• armoedeprojecten (training ‘Armoede onder de loep’ voor diaconale vrijwilligers/PCI-bestuurders, bezoekgroepen).