Stichting De KIM - Facebook

Wat is De KIM

Stichting De KIM is actief in het ''maatschappelijk activeringswerk''. Dit betekent: bouwen aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen.
De KIM vraagt actief aandacht voor samenlevingsproblemen, of die nu zijn ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen, persoonlijke omstandigheden of een combinatie daarvan.
Wij doen dat o.a. door het opzetten van projecten en de ondersteuning van vrijwilligersgroepen. Ons streven is erop gericht projecten op die manier in gang te zetten. Uitgangspunt is dat anderen de projecten overnemen zodra ze eenmaal goed lopen.

Stichting De KIM vindt haar inspiratie o.m. in de werken van barmhartigheid: de zorg voor achtergestelde en geisoleerde mensen. Zij is geworteld in de geschiedenis van christenen die zich inzetten voor mensen in nood, vanuit de visie dat ieder mens de moeite waard is. Wij stellen vertrouwen in mensen. Dit sluit aan bij ons verlangen naar een goede toekomst voor iedereen.