Stichting De KIM - Facebook

Armoede onder de loep

Wie als vrijwilliger te maken heeft met mensen in armoede, geeft vaak aan te weten dat armoede bestaat, maar dat ze er nauwelijks signalen van opvangen. Daarnaast is het vaak lastig te bepalen wat je als vrijwilligers kan doen en betekenen voor mensen die hier mee te maken hebben. Speciaal daarom organiseert Stichting De KIM op aanvraag bij u op locatie een training Armoede onder de Loep. De training wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer.
De training ‘Armoede onder de loep’ voor vrijwilligers biedt mogelijkheden om naar armoede te kijken en overlevingstechnieken van mensen te herkennen. De training bestaat uit voorlichting, oefenen met concrete situaties en eigen ervaringen en vragen komen aan bod. De inschrijving kan zowel individueel als met een groep. De gewenste groepsgrootte is tussen de 12 – 18 deelnemers.

De KIM verzorgt deze training die collega-organisatie De Vonk heeft ontwikkeld.
Stichting de Vonk, Tilburg, maatschappelijk activeringswerk, heeft al jarenlang ervaring met mensen in armoede. Zij doen ook langdurig kwalitatief onderzoek onder gezinnen in armoede. Vanuit deze jarenlange ervaring hebben zij een training ontwikkeld voor mensen die werken met mensen in armoede. Bij de ontwikkeling van deze training zijn ´ervaringsdeskundigen´ betrokken die kritisch feedback geven.
De training ´Armoede onder de loep´ is voor vrijwilligers en professionals die te maken hebben met mensen in armoede en die effectiever deze hulp willen inzetten. Denk aan schuldhulpmaatjes, caritas-vrijwilligers, of mensen die vanuit de gemeente werkzaam zijn met mensen in armoede situaties.
De training is gebaseerd op hoe mensen in armoede hun eigen situatie beleven. Door de training krijg je meer inzicht hoe armoede te herkennen en vooral ook hoe goed aan te sluiten bij de behoefte en belevingswereld van mensen in armoede, waardoor de hulp gerichter gegeven kan worden. De training bestaat uit praktische aanwijzingen en oefeningen in het herkennen van scenario´s van armoede.
De cursus is beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld één dag of twee avonden.
Folder voor professionals.
Folder voor vrijwilligers


Wilt u meedoen aan deze cursus vul dan svp het contactformulier in (rechtsboven op dit scherm) en wij nemen contact met u op.