Stichting De KIM - Facebook

Leren

Deskundigheidsbevordering

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om ondersteuning van korte duur. Vaak gaat het om enkele adviesgesprekken rond een specifieke vraag. Daarnaast is de inzet van het maatschappelijk activeringswerk erop gericht zelfstandige kaders te ontwikkelen. Het geven van informatie, advies, voorlichting, training of hulp bij fondsenwerving is altijd ingebouwd in de ondersteuning van projecten. Meestal kiezen wij voor procesbegeleiding: in dat geval komen vrijwilligers met een idee en wij ondersteunen hen dat concreet vorm te geven, ook al vraagt zoiets soms een langdurige inzet.