Stichting De KIM - Facebook

Vacatures

HartvoorDukenburg Nijmegen zoekt bestuursleden

Ben je ook bezorgd over de toenemende tweedeling in de samenleving en wil je iets betekenen voor kwetsbare mensen in Dukenburg? Help dan ‘Hart van Dukenburgers’ mee opbouwen. We zoeken medestanders die contacten willen leggen in de wijk en de stad, die plannen en projecten bedenken en mee uitvoeren, die geïnteresseerd zijn in communicatie en fondswerving.

Informatie en contactgegevens