Stichting De KIM - Facebook

Vacatures

DE KIM ZOEKT NIEUW BESTUURSLID

De KIM (Katholieke Instelling voor Maatschappelijk Activeringswerk) zoekt een nieuw bestuurslid, als gevolg van het vertrek van een van de bestuursleden. De KIM is actief op het terrein van maatschappelijk activeringswerk. Oftewel het initiëren van projecten en activiteiten waarmee mensen die om welke reden dan ook belemmeringen tegenkomen in hun leven, ondersteund worden.

De KIM is gebaseerd op het katholiek sociaal denken, een waardenstelsel dat de grondslag is van de actieve maatschappelijke rol van katholieken ten behoeve van de waardigheid van mensen. De KIM kent een bestuur van 6 mensen en 2 parttime medewerkers. Het bestuur komt bijeen in vergadering gemiddeld eens per 3 maanden.

Wij verwachten van een bestuurslid affiniteit met het maatschappelijk werk in Nederland en betrokkenheid bij het (zoeken van ) ondersteuning van mensen en groepen in Nederland en in het bijzonder in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland. We zoeken een bestuurslid dat en/óf ervaring heeft met het opzetten van maatschappelijke projecten, en/óf fondswerving en/of een groot maatschappelijk netwerk heeft.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur is er een voorkeur voor en vrouwelijk bestuurslid. Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Piet Kuijper, voorzitter
06 53512588
piet.kuijper@planet.nl