Stichting De KIM - Facebook

Armoede: de kerk een zorg?!

6 februari 2018
Deze avond is een initiatief van de Protestantse Kerk in Almere Buiten, die de nuance in het debat zoekt en vanuit haar geloof wil helpen wie geen helper heeft. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het bijwonen van het Drieklankdebat, stuur dan een berichtje naar drieklankdebat@gmail.com

Een debatbijeenkomst in de Drieklank te Almere. Lokale politici buigen zich onder leiding van de wethouder gemeente Schagen over de vraag of armoede een zorg van de kerk is.

Uitnodiging