Stichting De KIM - Facebook

blog mentorproject: Van Afkomst naar Toekomst

12 augustus 2019
aanmelden als mentor

De KIM is onlangs gestart met dit project dat nieuwkomers (vooral mensen uit Syrie en andere landen uithet Midden Oosten) de kans geeft om met ondersteuning van een vrijwillige mentor een geschikte baan te vinden waardoor ze beter perspectief krijgen op hun toekomst.De talenten van nieuwkomers worden in het project als uitgangspunt genomen. Door koppeling met een mentor worden er stappen gezet richting werk doordat de mentor zijn netwerk aanspreekt en meehelpt zoeken naar relevante banen. Meer informatie of wil je mentor worden? neem dan contact op met Hermen van Dorp 06-12240600 of mail hermen@stichtingdekim.nl.

Blog