Stichting De KIM - Facebook

Dialoogbijeenkomst rondom het thema: EenSaamheid

6 april 2022
Woordgrap of werkelijkheid?

We gaan het thema verkennen op een leergierige manier waarbij de gelaagdheid van eenzaamheid en saamhorigheid aan bod komt. De dialoogbijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in de Lutherse kerk. Wijkbewoners die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten kunnen zo met elkaar contact maken en met elkaar van gedachten wisselen over wat belangrijk voor hen is in hun dagelijks leven. De (stadsbrede) dialoogbijeenkomsten bevorderen respect en begrip voor elkaar, en dragen bij aan een samenleving waarin mensen met diverse achtergronden zich met elkaar verbonden voelen. U bent van harte uitgenodigd in de sfeervolle Lutherse kerk die ook een plek in en voor de stad wil zijn waar u welkom bent. U kunt zich aanmelden bij het emailadres. aanmelden@luthersekerknijmegen.nl . Adres: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen.

Flyer