Stichting De KIM - Facebook

Laudato si Alliantie Nederland te gast op de VU

30 juni 2022
Groene netwerk lunch in de Botanische Tuin op de Zuidas in Amsterdam

Onder het genot van een heerlijke vegetarische (en optioneel vegan) lunch, gingen we met elkaar in gesprek over een passie die we allemaal delen: duurzaamheid! Stichting De KIM was erbij aanwezig vanuit haar participatie binnen de Laudato si Alliantie Nederland (LSAN). Tijdens de netwerklunch werden een aantal pitches gehouden en er was veel ruimte om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en de mooie tuin te bekijken. De bijeenkomst werd georganiseerd vanuit Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie van de VU. Zij verzorgden de eerste editie en hopen dat dit niet bij één editie blijft! We merkten dat we nog lang niet uitgepraat zijn en van verschillende kanten werd de wens uitgesproken om hier een vervolg aan te geven.
Er is veel elan rondom kerken/theologie/bijbelonderzoek/nieuwe leerstoel i.o.(Martine Vonk leerstoel) m.b.t. duurzaamheid. Vanuit katholieke hoek organiseert de LSAN op 18 november a.s. het event 'van klimaatdepressie naar radicale hoop' op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor meer informatie klik hier.

groepsfoto groene netwerklunch