Stichting De KIM - Facebook

meer inzet voor integrale ecologie door inbedding Laudato si

22 mei 2022
De 'Laudato si Alliantie Nederland stelt Matty van Leijenhorst (32) aan als communicatiemedewerker voor verspreiding van het gedachtegoed van Paus Franciscus.

De aarde is een thuis voor alles wat leeft, het is ons gemeenschappelijk huis. Wij maken deel uit van de natuur en die is uit evenwicht. We zijn geroepen om voor dit thuis te zorgen. Uit liefde en uit noodzaak om dit evenwicht te herstellen. Een alliantie van katholieke instellingen en organisaties wil blijvend aandacht vragen voor deze boodschap van paus Franciscus. Zij werken samen in de Laudato si Alliantie Nederland, opgericht door de Bisschoppenconferentie en de KNR, ondersteund door twee stafleden. Matty van Leijenhorst is per 1 april 2022 aangesteld als communicatiemedewerker. Matty is een gedreven vrouw, met hart voor geloof en duurzaamheid. “Voor mij zijn mijn geloof, duurzaam leven en zorg voor mijn naaste onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Zij combineert haar kennis van milieu met 10 jaar ervaring in communicatie over energie en duurzaamheid. En als voormalig projectleider GroeneKerken brengt zij de nodige ervaring mee wat betreft verduurzaming van kerkelijk Nederland. Matty vertelt: “Paus Franciscus heeft een inspirerende visie op duurzaamheid en armoede. Hij legt uit dat alles ‘in ons gemeenschappelijk huis’ met elkaar te maken heeft. Dit wil ik heel graag bekender maken in Nederland. Wanneer we de verbinding gaan maken tussen alles wat we doen, kopen en belangrijk vinden, kunnen we samen meewerken aan de heelheid van de Gods schepping.”  klik hier op het Interview met Matty van Leijenhorst in Nederlands Dagblad.