Stichting De KIM - Facebook

Speciale Laudato si -Week

16 mei 2020
Vanwege de vijfde verjaardag van de pauselijke milieu-encycliek over ‘ons gemeenschappelijk huis’.

Alles staat nu in het teken van de coronacrisis. Maar juist nu is het belangrijk dat we weer stil staan bij de boodschap van Laudato si, de encycliek die gaat over intergrale ecologie en duurzaamheid. Veel van de activiteiten die oorspronkelijk waren gepland door de organisatoren zullen nu digitaal plaatsvinden. Maar het plan om op de afsluitende dag, zondag 24 mei, overal ter wereld hetzelfde gebed te bidden kunnen we met ons allen samen thuis doen. Gerard Moorman, stafmedewerker bij de KNR,  heeft een vertaling gemaakt van het wereldwijde gebed en de KNR heeft voor deze periode een begeleidend Noveengebed, waarbij we op elke dag in deze week kunnen stilstaan bij de belangrijke boodschap van Laudato si.

Noveengebed

webste Laudato si