Stichting De KIM - Facebook

Symposium over de toekomst van spiritualiteit

9 november 2019
Ter gelegenheid van 75 jaar Tijdschrift voor Geestelijk Leven TGL

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Tijdschrift voor Geestelijk Leven voor het eerst verscheen. Stichting de Kim participeert in de redactieraad van het tijdschrift. Het is opgericht door Dominicanen. We willen bij die gelegenheid niet zozeer terugblikken op de afgelopen 75 jaar, maar vooral vooruitblikken. Welke spiritualiteit is toekomstbestendig? In onze samenleving staat de religieus-spirituele taal van traditionele snit sterk onder druk. Niettemin hebben veel, zo niet alle mensen ervaringen met wat hen transcendeert, het ongehoorde en onuitsprekelijke, het al te pijnlijke of juist het supermooie. Dat schreeuwt om articulatie, terwijl een adequate taal daartoe vaak ontbreekt. Gevolg: slecht toegang krijgen tot die ervaringen en er moeilijk samen over kunnen praten. Tijdens dit symposium in Antwerpen willen we mensen aan het woord laten die vertellen over hun drijfveer, motivatie, inspiratie. Bevlogen mensen uit verschillende maatschappelijke velden. Welke veranderingen nemen we waar? Wat betekent dat voor religieuze mensen en daarbinnen voor religieuze professionals?
Website tijdschrift TGL 
Flyer