Stichting De KIM - Facebook

Maatjesproject vluchtelingen Almere

In 2015 is vanuit Zuid-Europa een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen die hun heil zoeken in Noord- en West-Europa. Afgelopen jaren hebben daardoor duizenden mensen asiel aangevraagd in Nederland.  Met dit maatjesproject wil De KIM het sociale netwerk van vluchtelingen vergroten en daarmee bijdragen aan beter toekomstperspectief. Een persoonlijke relatie met een maatje zorgt ervoor dat ervaringen en onderwerpen bespreekbaar gemaakt worden en mensen daarmee aandacht krijgen. In dit maatjescontact worden vluchtelingen ondersteund bij hun integratie en participatie. Daarvoor ontvangen de maatjes een training waarin ze op zoek gaan naar hun talenten en kwaliteiten om deze in te zetten voor vluchtelingen. We willen maatjes hierbij leren hoe ze bij vluchtelingen stil kunnen staan bij onderwerpen als zingeving, gezondheid, budgettering en omgaan met stress. Ook willen we maatjes stimuleren om met vluchtelingen leuke en goedkope uitstapjes te ondernemen: de natuur in, naar de bibliotheek, wandelen, fietsen, inloophuis bezoeken of mee te gaan naar de kerk. Maatjes ondersteunen hen tenslotte bij hun verdere activering en helpen hen om passend vrijwilligerswerk te vinden, een cursus of een leuke sportclub. Voor nieuwkomers is dit een manier om meer over de Nederlandse gewoonten en de taal te leren; voor een maatje is dit een kans om kennis te maken met een andere cultuur. U kunt zich via het contactformulier opgeven als maatje.

Krantenbericht november 2019